Tidig-utlösning logotyp

Definition av prematur ejakulation

Det finns inga regler för hur lång tid ett samlag ska pågå. Därför blir det också meningslöst att försöka definiera prematur ejakulation (tidig utlösning) som ett tidsbestämt mått. Medicinskt brukar man definiera prematur ejakulation som: Sädesuttömning efter endast minimal sexuell stimulation, under, eller strax efter penetration och innan personen vill att utlösning skall ske.
Man kan alltså säga att mannen lider av premature ejakulation, endast om han eller hans partner anser att han gör det. Prematur ejakulation är nämligen ett problem som inte bara drabbar mannen, utan även hans partner. Det kan vara så att kvinnan behöver mer tid för att bli sexuellt upphetsad eller att nå orgasm. Blir samlaget för kortvarigt kan det då uppstå problem i samlivet. Efter att mannen haft utlösning brukar den sexuella lusten avta och ståndet sviktar. Det i sin tur leder ofta till frustration för båda parter. I värsta fall kan prematur ejakulation växa till ett problem som inte bara påverkar sexlivet negativt, utan förhållandet i stort. Prematur ejakulation är inte en sjukdom, men kan medföra stora problem för mannens självkänsla och samliv.

Endast prematur ejakulation om du tycker det

Sammanfattningsvis kan man säga att mannen lider av prematur ejakulation om något av följande stämmer in:
1. Mannen anser att han kommer för tidigt
2. Kvinnan anser att mannen kommer för tidigt