Tidig-utlösning logotyp

För tidig utlösning

Syftet med den här webbplatsen är att tillhandahåll information och hjälp till män som lider av för tidig utlösning.

Har du problem med för tidig utlösning? Du är inte ensam. Tidig utlösning är ett problem som många män drabbas av någon gång under livet. En del män lider mer frekvent av problemet, medan andra kanske bara upplever det vid några enstaka tillfällen. Ibland kallas för tidig utlösning även för prematur ejakulation, tidig sädesuttömning eller att komma för tidigt.

Definition av prematur ejakulation

På fackspråk kallas för tidig utlösning för prematur ejakulation. Vad som kan betraktas som för tidig utlösning är helt individuellt. Det finns inga riktlinjer för hur lång tid ett samlag ska pågå. Därför är det också svårt att definiera exakt vad som kan anses vara för tidig utlösning. Som regel brukar man säga att mannen lider av tidig utlösning om det uppstår problem i sexlivet, på grund av att mannen inte kan kontrollera sin sädesavgång.

Orsaker till för tidig utlösning

Orsaken till för tidig utlösning kan variera från person till person. Många yngre män lider av tidig utlösning, men då brukar problemet vara övergående och försvinna med åldern. Ett känsligt ollon tillsammans med hög sexuell upphetsning kan orsaka tidig sädesuttömning. Även nervositet eller prestationsångest kan vara orsakerna. Det är däremot en missuppfattning att för tidig utlösning enbart drabbar yngre män. Andra orsaker kan vara stress, medicinering, eller erektionsproblem.

Lösningar på för tidig utlösning

Eftersom orsakerna kan variera från man till man, så måste även lösningen anpassas efter varje individ. Om mannen inte är sjuk eller lider av andra sexuella besvär, så brukar träning vara den mest framgångsrika metoden mot för tidig utlösning. Orsakas problemen av hög ett känsligt ollon, nervositet eller prestationsångest, så kan en fördröjningsspray även vara till stor hjälp. Är orsakerna till istället stress eller dåliga levnadsvanor måste mannen kanske se över sin vardag och lägga om rutiner. Är orsaken begynnande impotens, så är det istället mannens potensproblem som bör behandlas.

Statistik över för tidig utlösning

För tidig utlösning (prematur ejakulation) är ett ganska tabubelagt ämne som många män inte vill prata om. Enligt samhällets normer och ideal ska mannen leva upp till bilden av en viril och uthållig älskare som kan konsten att tillfredställa sin partner. Statistiken visar däremot att för tidig utlösning är ett ganska vanligt förekommande problem. En svensk studie visade att 7 % av alla män som deltog hade stora problem med för tidig utlösning. I en brittisk undersökning uppgav 37 % av deltagarna att de någon gång hade upplevt problem med för tidig utlösning.

Webbsidor som vi länkar till

Om du inte hittar den informationen som du letar efter på vår webbplats, så länkar vi här till externa resurser. Det är olika webbsidor som på ett eller annat sätt tillhandahåller information kring för tidig utlösning eller sexualitet i allmänhet.